541-2018-1220-BA

Dátum vystavenia 16.10.2018
Číslo 541-2018-1220-BA
Predmet menovky
Názov a sídlo dodávateľa A-Studio s.r.o., Bajkalská 27, 827 21 Bratislava, IČO: 31396526
Suma v EUR bez DPH 242,78 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok