509-2019-1056-BA

Dátum vystavenia 07.10.2019
Číslo 509-2019-1056-BA
Predmet Priestor na podujatie
Názov a sídlo dodávateľa Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, IČO: 00 397 687
Suma v EUR bez DPH 66,67 €
Zodpovedná osoba a funkcia Mgr. Lýdia Smilková, riaditeľka KGR
Späť na celý zoznam objednávok