506-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 04.10.2019
Číslo 506-2019-1040-BA
Predmet Kója - SLOVAKIATECH FÓRUM - EXPO 2019
Názov a sídlo dodávateľa Slovak Invest Agency (SIA), Štefánikova 41, 811 04 Bratislava, IČO: 45 742 880
Suma v EUR bez DPH 4500,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok