461-2018-1220-BA

Dátum vystavenia 21.09.2018
Číslo 461-2018-1220-BA
Predmet služby spojené s donáškou pošty
Názov a sídlo dodávateľa Ján Schwantzer - CAR Line, Vištuk 445, 900 85 Vištuk, IČO 32 194 153
Suma v EUR bez DPH 2 640,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok