429-2020-1220-BA

Číslo objednávky 429-2020-1220-BA
Popis objednaného plnenia vykonávanie akreditovaných odberov a rozborov odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 768,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 03.12.2020
Identifikačné údaje dodávateľa AQUASECO s.r.o., Bernolákovská 18/A, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 17 335 264
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok