422-2019-1010-BA

Číslo objednávky 422-2019-1010-BA
Popis objednaného plnenia zabezpečenie ubytovacích a stravovavích služieb
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 5 697,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 05.09.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Účelové zariadenie kancelárie NRSR Častá - Papiernička, 900 89 Častá, IČO 00151491
Meno a funkcia podpisujúcej osoby
Späť na celý zoznam objednávok