395-2020-1043-BA

Číslo objednávky 395-2020-1043-BA
Popis objednaného plnenia tvorba audiovizuálneho diela (AVD) a udelenie súhlasu na použitie AVD pre televízneho vysielateľa
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 21 564,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Zmluva o dielo č. 129/2019/SFS
Dátum vyhotovenia 19.11.2020
Identifikačné údaje dodávateľa Protos Productions s. r. o., Hradné údolie 9/A, 811 01 Bratislava, IČO: 36 220 418
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok