393-2017-1220-BA

Číslo objednávky 393-2017-1220-BA
Popis objednaného plnenia audit PZS
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 240,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP a PZS
Dátum vyhotovenia 19.09.2017
Identifikačné údaje dodávateľa Jozef Olša, Račianska 39, 831 02 Bratislava, IČO: 35 157 241
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Soňa Minarovičová, poverená riadením sekcie ekonomickej
Späť na celý zoznam objednávok