388-2018-1800-BA

Číslo objednávky 388-2018-1800-BA
Popis objednaného plnenia inzercia v periodickej tlači
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 292,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb na nákup inzertného priestoru v periodickej tlači 102/2017/KGR
Dátum vyhotovenia 15.08.2018
Identifikačné údaje dodávateľa UNIMEDIA s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava, IČO 31 380 999
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok