385-2017-1020-BA

Číslo objednávky 385-2017-1020-BA
Popis objednaného plnenia servis SMV
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 118,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda na poskytnutie služieb 90/2015/SIEA
Dátum vyhotovenia 13.09.2017
Identifikačné údaje dodávateľa RODEX CAR, s.r.o., Komárňanska 83, 821 09 Bratislava, IČO 35 860 251
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Soňa Minarovičová, poverená riadením sekcie ekonomickej
Späť na celý zoznam objednávok