369-2018-1060-BA

Číslo objednávky 369-2018-1060-BA
Popis objednaného plnenia pripojenie do siete
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 432,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 25.07.2018
Identifikačné údaje dodávateľa Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok