362-2023-1040-BA

Číslo objednávky 362-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia mediálna kampaň
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 18 240,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová zmluva o poskytnutí služieb a licenčná zmluva č.55/2023/OMČ
Dátum vyhotovenia 27.07.2023
Identifikačné údaje dodávateľa Work&Hugs s.r.o., Štefánikova 41, 811 04 Bratislava, IČO: 50 888 706
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok