361-2019-1060-BA

Dátum vystavenia 31.07.2019
Číslo 361-2019-1060-BA
Predmet Rozšírenie PC siete
Názov a sídlo dodávateľa M I K R O H U K O s.r.o., Kollárova 11, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 560 806
Suma v EUR bez DPH 459,70 €
Zodpovedná osoba a funkcia Mgr. Lýdia Smilková, riaditeľka KGR
Späť na celý zoznam objednávok