347-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 19.07.2019
Číslo 347-2019-1220-BA
Predmet Ročná odborná prehliadka
Názov a sídlo dodávateľa Emos Alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 644 716
Suma v EUR bez DPH 85,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok