347-2019-1220-BA

Číslo objednávky 347-2019-1220-BA
Popis objednaného plnenia Ročná odborná prehliadka
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 102,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 19.07.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Emos Alumatic s.r.o., Považské Podhradie 435, 017 01 Považská Bystrica, IČO 31 644 716
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok