330-2016-1010-BA

Číslo objednávky 330-2016-1010-BA
Popis objednaného plnenia Dvojmesačník
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 156,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 25.08.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Wolters kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31 348 262
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok