326-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 03.07.2019
Číslo 326-2019-1220-BA
Predmet Stavebné práce
Názov a sídlo dodávateľa A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 396 526
Suma v EUR bez DPH 365,50 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok