326-2019-1220-BA

Číslo objednávky 326-2019-1220-BA
Popis objednaného plnenia Stavebné práce
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 438,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 03.07.2019
Identifikačné údaje dodávateľa A - STUDIO s.r.o., Bajkalská 27, 821 01 Bratislava, IČO 31 396 526
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok