325-2019-1010-BA

Dátum vystavenia 02.07.2019
Číslo 325-2019-1010-BA
Predmet Mandátny certifikát
Názov a sídlo dodávateľa Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 975 946
Suma v EUR bez DPH 60,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok