292-2021-1055-BA

Číslo objednávky 292-2021-1055-BA
Popis objednaného plnenia účasť na podujatí COINTT 2021 – balík „Strieborný partner“ pre NP ZIVSE
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 000,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Zmluva o odbornom partnerstve Č. zmluvy: 57/2021/OZIV
Dátum vyhotovenia 19.10.2021
Identifikačné údaje dodávateľa Centrum vedecko - technických informácií Slovenskej republiky, Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava, IČO 00 151 882
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok