277-2019-1010-BA

Dátum vystavenia 07.06.2019
Číslo 277-2019-1010-BA
Predmet Prenájom areálu
Názov a sídlo dodávateľa Andrej Gabura - ARG COM, Majerníková 3043/58, 841 05 Bratislava, IČO 33 827 206
Suma v EUR bez DPH 4 730,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok