274-2019-1220-BA

Dátum vystavenia 06.06.2019
Číslo 274-2019-1220-BA
Predmet Oprava výťahu
Názov a sídlo dodávateľa Schindler výťahy a eskalátory a.s., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO 31 402 828
Suma v EUR bez DPH 350,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok