260-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 29.05.2019
Číslo 260-2019-1040-BA
Predmet Nákup vysielacieho času
Názov a sídlo dodávateľa Media RTVS s.r.o., Mýtna 1, 817 55 Bratislava, IČO 35967871
Suma v EUR bez DPH 13 392,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok