243-2018-1010-BA

Číslo objednávky 243-2018-1010-BA
Popis objednaného plnenia aktualizácia ASPI
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 598,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 09.05.2018
Identifikačné údaje dodávateľa Wolters kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO 31 348 262
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok