239-2019-1055-BA

Dátum vystavenia 20.05.2019
Číslo 239-2019-1055-BA
Predmet Nákup vysielacieho času
Názov a sídlo dodávateľa Exprex media k.s., Vrútocká 48, 821 04 Bratislava, IČO 35 792 094
Suma v EUR bez DPH 3 561,60 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok