236-2016-1220-BA

Číslo objednávky 236-2016-1220-BA
Popis objednaného plnenia STN - exemplár
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 22,00 €
Dátum vyhotovenia 02.06.2016
Identifikačné údaje dodávateľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, Štefanovičová 3, 810 05 Bratislava, IČO 30 810 710
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok