231-2021-1040-BA

Číslo objednávky 231-2021-1040-BA
Popis objednaného plnenia prenájom priestorov
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 150,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 19.08.2021
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľová 15, 815 94 Bratislava, IČO 00 896 918
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok