214-2021-1220-BA

Číslo objednávky 214-2021-1220-BA
Popis objednaného plnenia hygienické potreby
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 528,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o dodávke tovaru číslo 90/2018/SFS
Dátum vyhotovenia 22.07.2021
Identifikačné údaje dodávateľa VICOM s.r.o., Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava 2, IČO: 35908076
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Michaela Celláryová riaditeľka Sekcie riadenia a financovania
Späť na celý zoznam objednávok