213-2019-1480-BA

Dátum vystavenia 03.05.2019
Číslo 213-2019-1480-BA
Predmet Montážne práce
Názov a sídlo dodávateľa Maľa Dušan, ELEKTROMONT - združenie, Námestie Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO 31 062 989
Suma v EUR bez DPH 761,13 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok