204-2019-1040-BA

Dátum vystavenia 30.04.2019
Číslo 204-2019-1040-BA
Predmet Prenájom prezentačnej plochy
Názov a sídlo dodávateľa Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľova ulica č. 15, 815 94 Bratislava
Suma v EUR bez DPH 1 995,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok