138-2021-1010-BA

Číslo objednávky 138-2021-1010-BA
Popis objednaného plnenia výmena čipovej karty a predĺženie platnosti Mandátneho certifikátu v počte 4ks
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 284,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 14.05.2021
Identifikačné údaje dodávateľa Disig, a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava, IČO 35 975 946
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok