135-2021-1211-BA

Číslo objednávky 135-2021-1211-BA
Popis objednaného plnenia nákup Hospodárskych novín na obdobie 01/2021
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 18,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 07.05.2021
Identifikačné údaje dodávateľa MAFRA Slovakia, a.s., Nobelova 34, 836 05 Bratislava, IČO 51904446
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Michaela Celláryová, poverená riadením Sekcie riadenia a financovania
Späť na celý zoznam objednávok