131-2018-1055-BA

Číslo objednávky 131-2018-1055-BA
Popis objednaného plnenia inzertný priestor v periodickej tlači
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 2 559,00 € s DPH
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní reklamných služieb na nákup inzertného priestoru na webových portáloch 103/2017/KGR
Dátum vyhotovenia 12.03.2018
Identifikačné údaje dodávateľa UNIMEDIA s.r.o., Panónska cesta 7, 851 04 Bratislava, IČO 31 380 999
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Milan Pavlík, riaditeľ KGR
Späť na celý zoznam objednávok