124-2021-1060-BA

Číslo objednávky 124-2021-1060-BA
Popis objednaného plnenia konfigurácia telefónnej ústredne
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 120,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 27.04.2021
Identifikačné údaje dodávateľa Alcasys Slovakia a.s., Staré grunty 36, P.O.Box 41,840 00 Bratislava, IČO:35879335
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Michaela Celláryová, poverená riadením Sekcie riadenia a financovania
Späť na celý zoznam objednávok