112-2023-1040-BA

Číslo objednávky 112-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia konferencia
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 3 492,00 € s DPH
Dátum vyhotovenia 03.03.2023
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia, Koceľová 15, 815 94 Bratislava, IČO 00 896 918
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok