111-2023-1040-BA

Číslo objednávky 111-2023-1040-BA
Popis objednaného plnenia konferencia
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 1 995,00 €
Dátum vyhotovenia 03.03.2023
Identifikačné údaje dodávateľa Slovenský elektrotechnický zväz - Komora elektrotechnikov Slovenska, Radlinského 28, 811 07 Bratislava, IČO 30 778 603
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Stanislav Jurikovič, generálny riaditeľ
Späť na celý zoznam objednávok