100-2019-1055-BA

Dátum vystavenia 13.03.2019
Číslo 100-2019-1055-BA
Predmet Prenájom prezentačnej plochy
Názov a sídlo dodávateľa Národný energetický klaster NEK, Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava, IČO 45 738 033
Suma v EUR bez DPH 2 970,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok