033-2020-1800-BA

Dátum vystavenia 24.01.2020
Číslo 033-2020-1800-BA
Predmet licencie CENKROS 4
Názov a sídlo dodávateľa KROS a.s., A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO 31635903
Suma v EUR bez DPH 1 461,66 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., Generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok