027-2019-1480-BB

Dátum vystavenia 20.05.2019
Číslo 027-2019-1480-BB
Predmet Preloženie telefónnych klapiek
Názov a sídlo dodávateľa Mikrohuko s.r.o., Kollárova 11, 974 00 Banská Bystrica, IČO 31 560 806
Suma v EUR bez DPH 90,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok