023-2019-1440-KE

Dátum vystavenia 23.05.2019
Číslo 023-2019-1440-KE
Predmet Laboratórne rozbory paliva
Názov a sídlo dodávateľa EKOLAB s.r.o., Napájadlá 17/2763, 040 12 Košice, IČO 31 684 165
Suma v EUR bez DPH 91,99 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda 21/2018/SEČ
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Karol Kehér, riaditeľ regionálnej pobočky SIEA - Košice
Späť na celý zoznam objednávok