023-2019-1430-BB

Dátum vystavenia 06.05.2019
Číslo 023-2019-1430-BB
Predmet Hodinostupne
Názov a sídlo dodávateľa SLOVENSKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Jeséniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava 37, IČO 00 156 884
Suma v EUR bez DPH 400,00 €
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok