021-2019-1440-KE

Dátum vystavenia 07.05.2019
Číslo 021-2019-1440-KE
Predmet Servis SMV
Názov a sídlo dodávateľa Rodex Car s.r.o., Komárňanská 83, 821 05 Bratislava, Prevádzka Vektor s.r.o. Južná Trieda 66, 040 01 Košice IČO 35 860 251
Suma v EUR bez DPH 233,92 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda 90/2015/SIEA
Zodpovedná osoba a funkcia Ing. Alexandra Velická, PhD., generálna riaditeľka
Späť na celý zoznam objednávok