017-2019-1430-BB

Číslo objednávky 017-2019-1430-BB
Popis objednaného plnenia Laboratórne rozbory paliva
Predpokladaná hodnota objednaného plnenia 192,00 €
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda 11/2018/SEČ
Dátum vyhotovenia 03.04.2019
Identifikačné údaje dodávateľa Univerzitná vedeckotechnická spoločnost - PROJEKT TU Zvolen, Ul. T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen, IČO 35 986 425
Meno a funkcia podpisujúcej osoby Ing. Jaroslav Chocholáček, riaditeľ pobočky BB
Späť na celý zoznam objednávok