5019011

Dátum doručenia 27.03.2019
Číslo 5019011
Predmet elektronické normy
Názov a sídlo dodávateľa Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava,IČO: 30810710
Suma v EUR bez DPH 180,25 €
Identifikácia objednávky 126-2019-1460-BA
Späť na celý zoznam faktúr