3021090

Dátum doručenia 26.03.2021
Číslo 3021090
Predmet štatistická ročenka 2020
Názov a sídlo dodávateľa Centrum spoločných činností SAV VEDA, vydavateľstvo SAV, Dúbravská cesta 5820/9, 841 04 Bratislava, IČO: 00 398 144
Suma v EUR s DPH 45,00 €
Identifikácia objednávky 083-2021-1460-BA
Späť na celý zoznam faktúr