3020235

Dátum doručenia 06.08.2020
Číslo 3020235
Predmet technicko-organizačné zabezpečenie
Názov a sídlo dodávateľa Mertel RG Slovenská republika s.r.o., Šoltésovej 7325/14, 811 08 Bratislava,IČO: 35967412
Suma v EUR s DPH 11 836,15 €
Identifikácia objednávky 259-2020-1040-BA
Identifikácia zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno-technického zabezpečenia Aktivity "S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež" č. 46/2019/OMČ
Späť na celý zoznam faktúr