2114331

Dátum doručenia 11.09.2014
Číslo 2114331
Predmet telefónne poplatky 08/2014
Názov a sídlo dodávateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35 697 270
Suma v EUR s DPH -143,64 €
Späť na celý zoznam faktúr