2112315

Dátum doručenia 19.10.2012
Číslo 2112315
Predmet dobropis
Názov a sídlo dodávateľa Activa Slovakia s.r.o., Štúrova 13, 814 99 Bratislava
Suma v EUR s DPH -4,20 €
Späť na celý zoznam faktúr