2015378

Dátum doručenia 11.09.2015
Číslo 2015378
Predmet nájom 09/15
Názov a sídlo dodávateľa Bratislavská teplárenská, a. s., Bajkalská 21/A, 829 05 Bratislava, IČO: 35 823 542
Suma v EUR s DPH 42,31 €
Identifikácia zmluvy Dodatok č. 1 k zmluve č. 757
Späť na celý zoznam faktúr