2014068

Dátum doručenia 07.03.2014
Číslo 2014068
Predmet Poplatok za komunálny odpad 02/2014
Názov a sídlo dodávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava, IČO:00603481
Suma v EUR s DPH 398,16 €
Identifikácia zmluvy Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012
Späť na celý zoznam faktúr