2012075

Dátum doručenia 08.03.2012
Číslo 2012075
Predmet odvoz odpadu 2/12
Názov a sídlo dodávateľa Hlavné mesto SR Bratislava, Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava
Suma v EUR s DPH 1 078,35 €
Identifikácia zmluvy Všeobecne záväzné nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004 a 13/2007
Späť na celý zoznam faktúr